Cenník kúpaliska

LETNÁ SEZÓNA 2021

KATEGÓRIE VSTUPNÉHO

DOSPELÝ 16 až 65 rokov | SENIOR 66 a viac rokov | ZŤP s preukazom a SPRIEVOD ZŤP | DIEŤA 6 až 15 rokov | ŠTUDENT 16 až 25 rokov s preukazom | INFANT 0 až 5 rokov a DIEŤA ZŤP s preukazom 0 až 18 rokov úplne ZDARMA | MultiSport

KÚPANIE A PARKOVANIE

Služba KÚPANIE zahŕňa CELODENNÝ VSTUP do vonkajších aj krytých bazénov. Naši hostia môžu úplne ZDARMA využiť pohodlné lehátka so slnečníkmi a vodné či nafukovacie atrakcie pre deti, pokiaľ sú k dispozícii. V prípade záujmu je možné si počas daného dňa prenajať aj službu SKRINKA V ŠATNI. Uzamykateľné skrinky sa nachádzajú v mužských a ženských šatniach krytých bazénov. Služba PARKOVANIE zahŕňa CELODENNÝ VSTUP daného typu vozidla na naše strážené parkovisko. Parkovanie na súkromných pozemkoch v okolí a popri ceste na kúpalisko je zakázané pod hrozbou odtiahnutia a pokuty. Vstupenky kategórie KÚPANIE A PARKOVANIE je možné využiť podľa aktuálneho cenníka, kategórie vstupného, podmienok služby a prevádzkového poriadku v rámci otváracích hodín do 30 dní od zakúpenia.

SAUNA, FITNESS A PLÁVANIE

Služba SAUNA zahŕňa HODINOVÝ VSTUP do horúcej fínskej sauny. Sauna je k dispozícii celoročne pri minimálnej obsadenosti päť osôb. Návštevníci našej sauny môžu úplne ZDARMA využiť čistú plachtu, uzamykateľnú skrinku a relaxačnú zónu s pohodlnými lehátkami či bazénom a sprchami s ľadovou vodou. Služba FITNESS zahŕňa CELODENNÝ VSTUP do úplne novej posilňovne a fitness centra. Služba PLÁVANIE zahŕňa RANNÝ VSTUP 90 minút do vonkajšieho plaveckého bazénu od 12. júna do 13. septembra v pondelok, streda či piatok od 07:00 do 08:30. Deti do 5 rokov (vrátane) majú využitie služieb SAUNA, FITNESS a PLÁVANIE ZAKÁZANÉ. Deti od 6 do 15 rokov (vrátane) ich môžu využiť iba v sprievode rodičov alebo pod dozorom zodpovednej osoby vo veku 18 a viac rokov. Vstupenky kategórie SAUNA, FITNESS A PLÁVANIE je možné využiť podľa aktuálneho cenníka, kategórie vstupného, podmienok služby a prevádzkového poriadku v rámci otváracích hodín do 30 dní od zakúpenia.

VÝHODNÉ PERMANENTKY

UŠETRITE 20 %, získajte BEZPLATNÉ PARKOVANIE a BONUS vo forme služby SKRINKA V ŠATNI úplne ZDARMA. Permanentky na celodenné kúpanie, hodinku v horúcej fínskej saune, celodenný vstup do fitness centra alebo 90 minút pre zdravie počas ranného plávania nie sú určené iba našim pravidelným hosťom. Keďže nie sú viazané na konkrétneho návštevníka, každú našu VÝHODNÚ PERMANENTKU môže využívať ľubovolný počet hostí. Permanentky zahŕňajú viacnásobné vstupy podľa aktuálneho cenníka, kategórie vstupného, podmienok služby a prevádzkového poriadku v rámci otváracích hodín. Priebežný stav využitia vašej permanentky si môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať cez ONLINE OVERENIE PLATNOSTI PERMANENTKYVÝHODNÉ PERMANENTKY je možné využiť až do 90 dní od zakúpenia.

CENNÍK OBEC BYSTRIČANY

CENNÍK OBEC BYSTRIČANY je určený výhradne pre našich hostí s trvalým pobytom v obci Bystričany. Služby KÚPANIE, SAUNA, FITNESS a PLÁVANIE určené obyvateľom Bystričian sú poskytované na rovnakej úrovni a za rovnakých podmienok rovnomenných služieb kategórie KÚPANIE A PARKOVANIE alebo SAUNA, FITNESS A PLÁVANIE a úplne ZDARMA zahŕňajú služby PARKOVANIE a SKRINKA V ŠATNI. CENNÍK OBEC BYSTRIČANY platí iba počas zimnej sezóny do 16. mája 2021 (vrátane).

PERMANENTKY BYSTRIČANY

PERMANENTKY BYSTRIČANY S EXTRA ZĽAVOU 20 % na celodenné kúpanie, hodinku v horúcej fínskej saune, celodenný vstup do fitness centra alebo 90 minút pre zdravie počas ranného plávania sú určené iba našim hosťom s trvalým pobytom v obci Bystričany. Keďže nie sú viazané na konkrétneho návštevníka, každú našu PERMANENTKU BYSTRIČANY môže využívať ľubovolný počet hostí s trvalým pobytom v obci Bystričany. Permanentky zahŕňajú viacnásobné vstupy podľa aktuálneho cenníka, kategórie vstupného, podmienok služby a prevádzkového poriadku v rámci otváracích hodín. Priebežný stav využitia vašej permanentky si môžete kedykoľvek pohodlne skontrolovať cez ONLINE OVERENIE PLATNOSTI PERMANENTKY. PERMANENTKY BYSTRIČANY je možné využiť až do 180 dní od zakúpenia.

Každý návštevník kúpaliska a ubytovaný hosť sa musí pri vstupe do areálu Termálneho kúpaliska Chalmová preukázať platnou vstupenkou alebo rezerváciou ubytovania. Pri vybraných produktoch a službách je nutné predložiť aj príslušný doklad, ktorý potvrdzuje oprávnenosť využitia danej kategórie vstupného či ubytovania. Táto povinnosť platí aj pre vstupenky a rezervácie s nulovou hodnotou, ktoré v spolupráci s obcou Bystričany dotujeme a poskytujeme našim zdravotne alebo inak znevýhodneným spoluobčanom za symbolický sumu či úplne ZDARMA. Otváracie hodiny môžu byť priebežne prispôsobované potrebám naších návštevníkov a hostí. Dostupnosť vybraných produktov a služieb sa môže meniť v čase. Viac informácií nájdete v obchodných podmienkach. Tešíme sa na vašu návštevu.

Prihláste sa na odber noviniek z Termálneho kúpaliska Chalmová

Dôležité a aktuálne informácie o výhodných zľavách či zaujímavých tipoch pravidelne na váš e-mail

Chcem odoberať novinky